Esti képek

Lánchíd télen
Bazilika, Lánchíd
Lánchíd este
Parlament, Lánchíd
Szabadság-híd
A Lánchíd és a vár
Siófok, vitorláskikötő
Kék fa (1)
Budapest kötelező (1)
Budapest kötelező (2)
London
Budapest kötelező (1)

Budapest kötelező (1)

Leírás

Sokak által megörökített kép, elnézést is kérek azoktól, akik unják. És azoktól is, akiket zavar az eredeti méretben a vízjel. Valószínűleg tőlük még nem loptak képet :-(. Az eredetit 9 képből raktam össze, de mivel a jobb oldal egyrészt sötét lett, másrészt nincs semmi olyan épület, ami mozgalmassá tette volna, levágtam. Ha jelzitek az igényeteket, szívesen leírom részletesen is, hogyan készült - elég sok trükk van benne. Az eredeti méretű azért akkora, amekkora, hogy a részletek is jól látsszanak.

Árak

A kép fel­hasz­ná­lói jo­ga kü­lön­bö­ző fel­té­te­lek­kel is meg­vá­sá­rol­ha­tó. Alap­ve­tő­en két tényező szab­ja meg az á­rat: a meg­je­le­nés idő­tar­ta­ma és mé­re­te, vala­mint a pél­dány­száma.

A lehetőségeket beállítva megtekintheted a téged érdeklő árat:

Méret Jogok Ár Kosárba
150€

Nyomtatott kép:

Megrendelheted a kép ki­nyom­ta­tott vál­to­za­tát, mely­nek le­het­sé­ges mé­re­te­it és ára­it az aláb­bi táb­lá­zat­ban lát­ha­tod. A nyo­matot a meg­ren­de­lés be­ér­ke­zé­sét kö­ve­tő három munkana­pon belül pos­táz­zuk, a fel­tün­te­tett ár nem tar­tal­maz­za a pos­ta­költ­sé­get.

Méret Mennyiség Ár Kosárba
3€

Hozzászólások