Tárgyfotók

Tűzliliom
Ősz (1)
Fekete-fehér (?)
Tüzes jég
Korona különleges nézőpontból
A művészetek halála
Szimmetria
Ősz (2)
Photoshop prezentáció
Öngyulladás
Víz alatt, víz fölött
Gyertya a vízben
Víz alatt, víz fölött

Víz alatt, víz fölött

Leírás

Akvárium félig töltve tiszta vízzel, a hátsó falon és az alján begörbítve fehér papír (háttér). Két oldalról egy-egy vaku kívülről. Szemben a gép, letakarva fekete kendővel egészen az akvárium faláig, nehogy a visszaverődő fények bezavarjanak. Kioldózsinór a jobb kézben, eper a balban, aztán csak egyszerre meg kellett próbálni elejteni az epret, és megnyomni a kioldózsinór végét (véletlenül sem fordítva). Ez lett belőle.

Árak

A kép fel­hasz­ná­lói jo­ga kü­lön­bö­ző fel­té­te­lek­kel is meg­vá­sá­rol­ha­tó. Alap­ve­tő­en két tényező szab­ja meg az á­rat: a meg­je­le­nés idő­tar­ta­ma és mé­re­te, vala­mint a pél­dány­száma.

A lehetőségeket beállítva megtekintheted a téged érdeklő árat:

Méret Jogok Ár Kosárba
200€

Nyomtatott kép:

Megrendelheted a kép ki­nyom­ta­tott vál­to­za­tát, mely­nek le­het­sé­ges mé­re­te­it és ára­it az aláb­bi táb­lá­zat­ban lát­ha­tod. A nyo­matot a meg­ren­de­lés be­ér­ke­zé­sét kö­ve­tő három munkana­pon belül pos­táz­zuk, a fel­tün­te­tett ár nem tar­tal­maz­za a pos­ta­költ­sé­get.

Méret Mennyiség Ár Kosárba
1€

Hozzászólások

Gipsz Jakab, 2013-03-31 18:30:26

Ez a kép is a technika és a kitartó próbálkozás diadala. Én magam másmilyen fotó szemléletet vallok, nem a beállításokat szeretem, mint inkább a témakeresést, és az eseményszerű fényképezést. Te magad csinálsz "szórakozást" saját részre, és ez néha olyan jól sikerül, hogy a legsikeresebb képed lesz. Meg lehet érteni. Ezt itt kevesen csinálják utánad. Kicsit megint túl egyszerűnek érzem a témát, de a belefektetett munka mégiscsak megéri, hiszen a látvány fantasztikus.

Köszönöm! Barátsággal: Dencsi Dezső

Dencsi Adrienn, 2013-03-31 18:43:22

Most látom csak ezt a fotót a legjobbak között: fantasztikus felvétel! Nagyon tetszik a tükröződés a víz alatt-felett ellentét bemutatására, mint pillanat, amit elkaptál, egyedülálló. Dobálgattam joghurtba epret én is, de csak a szokásos koronás eper-csobbanás jött ki belőle. A "kráter" formája is kiváló, ahogy becsapódik. Hanyadik próbálkozásra sikerült? :-) Én már 1000 képet ellövöldöztem tapasztalatszerzés céljából hasonló ötletekre. :-)

Szia! Először is köszi! Meglepő módon első alkalommal, első beállításra csak néhány kísérletet csináltam (max. 9 kép fért a 128 Mb-os kártyámra), ebből hat volt epres, ez az ötödik kép volt. Amikor ezt megláttam a fgép LCD-jén, nem is dobáltam tovább, hanem gyorsan mentem lementeni, mert nagyon tetszett. Ezután én is próbálkoztam még sokat, de egyik sem lett ehhez fogható. Ere jó a digitális technika: ha nem tetszik, kidobod, de nem vész el a nyersanyag. Még egyszer köszönöm, hogy értékelted! Barátsággal: a fotós